تماس باما

دفتر مرکزی

تهران، خیابان دماوند، بلوار باباییان، کوچه دوم شرقی پلاک 12/1

تلفن:02177339632

تلفن:02140773711

تلفن:02140773712

فاکس:02140773713

ایمیل: info@olka-co.com